Revo Energy
Agency: PROVID
Client: Noviy Kontinent
Awards:
GOLD – Kyiv International Advertising Festival – Film Craft: Animation