Piano (Chernobyl)
Agency: Leo Burnett Kiev
Awards:
BEST OF CONTEST – Kyiv International Advertising Festival – Advertising photography