Anatoly Borsyuk
Agency: Photo studio of Zaporozhchenko Vitaly
Client: magazine “Academy”
Year: 2005
Awards:
SILVER – Kyiv International Advertising Festival – Advertising photography